Diagnostyka pompowni kanalizacyjnych

diagsoftlogo

DiagSoft to wyspecjalizowany system diagnostyki sieci kanalizacyjnej wykorzystujący zaawansowane algorytmy do analizy parametrów oraz algorytmy decyzyjne wspomagane systemem eksperckim. Produkt służy bezpośrednio do przekazywania w intuicyjny sposób za pomocą interfejsu graficznego informacji o stanie pracy sieci kanalizacyjnej.

DiagSoft jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw, które zamierzają:

  • w dłuższej perspektywie czasowej obniżyć swoje koszty eksploatacyjne,
  • uzyskać informacje o możliwym wystąpieniu awarii w sieci wodociągowej,
  • wcześnie i precyzyjnie wykrywać potencjalne zagrożenia na sieci,
  • być informowane o anomaliach dopływu/odpływu w sieci,
  • wiedzieć kiedy występują ewentualne awarie sond ultradźwiękowych,
  • zdobyć informacje o sugerowanych zmianach nastaw sterownika pompowni.

Zalety wprowadzenia systemu DiagSoft

Stosując DiagSoft dyspozytor sieci otrzyma narzędzie, które przekształci dane rozproszone w różnych systemach informatycznych przedsiębiorstwa w spójne informacje, umożliwiające nie tylko monitorowanie wskaźników historycznych, ale przede wszystkim wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, dzięki czemu dyspozytor będzie mógł lepiej i wcześniej realizować strategie reagowania. Ponadto zastosowanie modelu typu GreyBox znacznie ułatwia wykrycie wszystkich sytuacji nietypowych oraz sytuacji poprzedzających stany awaryjne. Zastosowanie matematycznych adaptacyjnych modeli procesów umożliwia również prognozowanie ważnych wielkości i zmiennych procesowych tak, aby realizować cele diagnostyczne równolegle minimalizując koszty eksploatacyjne. Rozwiązanie tego typu posiada obecnie status innowacji, gdyż nie jest spotykane w innych systemach monitoringu sieci kanalizacyjnych.

Jak działa DiagSoft

screen_02_pompa1

W ramach DiagSoft każdy z analizowanych obiektów posiada własne okna diagnostyki szczegółowej należące do różnych kategorii. Okna diagnostyki pozwalają operatorowi na zapoznanie się z informacjami dodatkowymi, dotyczącymi przyczyn zdarzeń sygnalizowanych przez DiagSoft, wraz z opisami słownymi poszczególnych diagnoz. W oknach diagnostyki szczegółowej operator może zapoznać się z danymi dotyczącymi między innymi informacji o czasie pracy i postoju pomp, wykresem i prognozami poziomu ścieków.

screen_01_poziom

Rys. Widok okna diagnostycznego – analiza poziomu cieczy dla wybranego obiektu

DiagSoft pozwala na współpracę z operatorem 24 h / 365 dni

DiagSoft to idealne narzędzie do udoskonalenia procesów zarządzania siecią kanalizacyjną. Ciągłość pracy stanowi główną cechę całego systemu przesądzającą o jego skuteczności. Stabilne działanie 24/7/365 dni w połączeniu z wszystkimi funkcjonalnościami systemu przesądza o jego użyteczności dla wszelkich przedsiębiorstw zamierzających diagnozować swoje sieci wodno-kanalizacyjne. Istotną cechą systemu DiagSoft jest także to, że może on zostać w każdej chwili dostosowany do indywidualnych preferencji klienta.

 

Aktualności