Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków

previsyslogo

PreviSys to nowatorski system służący wspieraniu systemu sterowania procesami na biologicznych oczyszczalniach ścieków. Odpowiada między innymi za regulowanie dostaw tlenu w zależności od obciążenia ścieku fosforanami i azotanami. System PreviSys może stanowić wsparcie w optymalizacji procesu oczyszczania ścieków, a także innych procesów zachodzących na oczyszczalni.

PreviSys jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które zamierzają:

PreviBox

  • zmniejszyć zużycie energii w procesie oczyszczania ścieków,
  • zredukować ilość zużywanych w trakcie oczyszczania środków chemicznych,
  • skrócić czas trwania procesu oczyszczania,
  • zwiększyć przepustowość hydrauliczną przy wyższym ładunku zanieczyszczeń,
  • znacznie poprawić jakość ścieków oczyszczonych na odpływie.

 

Aktualności