O firmie

ZAPSOFT sp. z o.o. to przedsiębiorstwo mające ugruntowaną pozycję na rynku usług automatyki przemysłowej. Przedsiębiorstwo świadczy je głównie zakładom zajmującym się dystrybucją wody i oczyszczaniem ścieków. Wśród klientów ZAPSOFT sp. z o.o. znajdują się przedsiębiorstwa komunalne, w tym głównie w miastach południowej Polski.

Swoim klientom ZAPSOFT oferuje autorskie, rozwijane w oparciu o własne i kontrahentów doświadczenia oprogramowanie inżynierskie, które służy między innymi diagnostyce pompowni kanalizacyjnych a także lokalizowaniu wycieków w sieciach wodociągowych. Ponadto przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom usługi polegające na optymalizowaniu pracy oczyszczalni ścieków, a także ich modelowaniu.

Aktualności