Kontakt

logo200

ZAPSOFT sp. z o.o.
53-125 Wrocław,
ul. Al. Kasztanowa 3A

Biuro w Opolu
45-758 Opole,
ul. Prószkowska 76, bud. 2, pok. 302-303

NIP: 8992750919
REGON: 022351159
KRS: 0000497035
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 602 558 205
e-mail: biuro@zapsoft.eu

 

Aktualności