Kontakt

logo200

ZAPSOFT sp. z o.o.
45-129 Opole,
ul. Kępska 2G

NIP: 8992750919
REGON: 022351159
KRS: 0000497035
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 665 715 437
e-mail: biuro@zapsoft.eu

 

Aktualności