Produkty

Swoim klientom ZAPSOFT oferuje  autorskie, rozwijane w oparciu o własne i kontrahentów doświadczenia oprogramowanie inżynierskie, które służy między innymi diagnostyce pompowni kanalizacyjnych a także lokalizowaniu wycieków w sieciach wodociągowych. W swojej ofercie ZAPSOFT posiada także systemy zaawansowanego sterowania predykcyjnego, których implementacja w oczyszczalniach ścieków może w znaczący sposób usprawnić funkcjonowanie tych jednostek, a w szczególności dać znaczne oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Aktualności