Rozpoczęto prace nad ustawą odorową

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMinisterstwo Środowiska poinformowało, że od roku trwają prace nad przepisami mającymi ograniczyć uciążliwości zapachowe m.in. z zakładów odpadowych i oczyszczalni ścieków. Nad projektem ustawy pracuje teraz przede wszystkim Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

O trwających pracach poinformował wiceminister Paweł Sałek, odpowiadając na poselską interpelację.

Poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski zapytał o uciążliwości zapachowe z zakładów produkcyjnych, ferm i hodowli zwierząt. Ministerstwo oświadczyło, że prace nad odpowiednimi regulacjami prowadzone są od ponad roku. Nie przyjęto jednak jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań ze względu na złożoność problemu.

– O istocie tego problemu w Polsce świadczy ponad 1 tys. skarg i wniosków rozpatrzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. Największa liczba skarg w tym zakresie dotyczyła m.in. eksploatacji oczyszczalni ścieków i wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie bez zachowania odpowiednich wymagań ochrony środowiska – podkreślił Sałek.

 

Źródło: Portal Komunalny

News