Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kościanie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We wtorek 13 czerwca br. w gabinecie burmistrza miasta Kościana Prezes Wodociągów Kościańskich podpisał umowę z firmą Instal Warszawa na realizację projektu- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków obejmuje cześć mechaniczną i biologiczną oraz m.in. instalację biogazu. Instalacja związana będzie też z biofiltrem i dezodoryzacją ścieków. Obiekt podczas przebudowy będzie funkcjonował cały czas, nie powodując utrudnień dla mieszkańców.  Przebudowa ma poprawić wydajność, pozwoli też przyłączyć nowych odbiorców.

Umowa opiewa na kwotę ponad 28 mln zł, całość prac związanych z przebudową wynosi 49 mln zł. Modernizacja zostanie wykonana w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy tj. do lutego 2019r. W lipcu wykonawca wchodzi na plac budowy.

Źródło:  www.koscian.pl

News