Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

IMG_1683-crop

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”.

Projekt dofinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość całkowita wynosi 7 074 289,17 zł brutto (5 762 206,64 zł netto). Dofinansowanie natomiast to 55,99% wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 3 220 520,52 zł. Planowany termin realizacji projektu to lata 2017 i 2018.

W ramach projektu wybudowany zostanie kolektor sanitarny wraz z obiektami technologicznymi m.in. przepompownią ścieków. Kolektor ten zapewni tranzyt wszystkich ścieków komunalnych ze skanalizowanego obszaru Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, która zapewni w wysokim stopniu oczyszczanie ścieków z uwagi na zastosowane tam nowoczesne technologie. Szacowana długość kolektora sanitarnego wynosi 9,5 km.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy poziomu oczyszczania ścieków Gminy Piława Górna a dzięki temu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

 Źródło: wik.dzierzoniow.pl

News