Gdańsk dostanie ponad 80 mln zł na zapobieganie powodziom

HPIM9462-cropNFOŚiGW przeznaczył ponad 80 mln zł dofinansowania na projekt pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”.Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 131 mln zł.

 Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk” jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Tym samym poprawić ma się jakość środowiska oraz warunki życia mieszkańców Gdańska. W szczególności miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami.

Efektem działań będzie także zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy ciepła. Cele te realizowane będą poprzez kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych, dzięki któremu nastąpi: zwiększenie ilości retencjonowanej wody (ok. 64 tys. m3), wzrost efektywności pracy systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe).

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 5 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do wykorzystania wód opadowych).

Prace potrwają do września 2021 r. Całkowity koszt projektu oszacowano na 131 315 005,59 zł, natomiast kwota dofinansowania to 80 778 113,68 zł.

Źródło: nfosigw.gov.pl

News