Unijne wsparcie na gospodarkę wodno-ściekową dla Gminy Czempiń

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blisko 10 milionów złotych dofinansowania uzyskała Gmina Czempiń na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo”.

Gmina Czempiń od lat boryka się z problemem konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń. W roku 2016 ukończono prace nad dokumentacją projektową oczyszczalni oraz dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach. Opracowano także dokumentację modernizacji wyeksploatowanych przepompowni ścieków przy ul. Chłapowskiego w Czempiniu oraz przepompowni w Borowie.Wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożony został w październiku 2016 r., a ocena formalna wniosku zakończyła się w styczniu 2017 r. W dniu 13.04.2017 r. opublikowana została lista rankingowa, z której wynika, że projekt uzyska dofinansowanie.

W ramach zadania przewiduje się roboty budowlane związane z:

  • Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków „Czempiń”,
  • Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice,
  • Modernizacją przepompowni ścieków w Czempiniu oraz Borowie.

Dofinansowanie obejmuje także koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz obligatoryjną promocją projektu.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 18 512 802,39 zł, w tym kwota dofinansowania to 9 396 750,39 zł. Gmina Czempiń w związku z realizacją projektu będzie mogła także odzyskać podatek VAT w kwocie ponad 3 300 000,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w roku 2018.

Źródło: czempin.pl

News