Modernizacja deszczówki Bydgoszczy

fotMWiK w Bydgoszczy zaczyna porządkować i modernizować kanalizację deszczową w mieście.  Na projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” spółka otrzymała pieniądze unijne.

Spółka o potrzebie uporządkowania kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy mówi od dawna. MWiK wielokrotnie pokazywał, w jak złym stanie jest kanalizacja deszczowa i jakie ten stan rodzi konsekwencje dla mieszkańców Bydgoszczy – ulice zamieniające się w rwące potoki, zalane piwnice i nieruchomości, zniszczone ogródki, brodzący po kałużach bydgoszczanie, uszkodzenia i zniszczenia dróg czy torowisk tramwajowych, a także utrudnienia komunikacyjne. Inwentaryzacja przeprowadzona w mieście przez bydgoskie wodociągi pokazała, że miejscami istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w 60-70 proc. jest niedrożna. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci znikną tego typu problemy. Najbardziej istotne w bydgoskim projekcie jest to, że uwzględniono w nim modernizację sieci w całym mieście, co oznacza, że kompleksowo zostanie uporządkowany problem deszczówki.

W ramach zadania zostaną wybudowane nowe kanały deszczowe. Gruntowna renowacja, przebudowa i oczyszczenie zostaną przeprowadzone na ponad 90 km istniejących kanałów, wybudowanych zostanie ok 14 km nowych kanałów deszczowych. Inwestycja obejmuje także m. in. budowę zbiorników retencyjnych (66 szt.), oczyszczalni ścieków deszczowych i budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych.

Wartość całego projektu to 216, 55 mln zł.

Źródło: www.mwik.bydgoszcz.pl

News