Prawie 85 mln zł na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w Lubelskim

OLYMPUS DIGITAL CAMERALubelskie ma do dyspozycji blisko 85 mln zł na dofinansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacje przysługują samorządom i spółkom samorządowym na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, których na wsi brakuje.

Zarząd województwa zatwierdził listę samorządów, które przygotowały projekty. Zainteresowanie pomocą na ten cel było bardzo duże, znacznie wykraczające ponad limit dostępnych środków. O dotacje wystąpiło 130 gmin, które złożyły 170 wniosków na prawie 190 mln zł. Dofinansowanie uzyska 65 projektów, które oceniono najwyżej; kolejne 39 projektów zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Najwyżej punktowane były projekty gmin o niskich dochodach i wysokim bezrobociu, gdzie inwestycje będą służyły największej liczbie mieszkańców.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

News