Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pińczowie

OLYMPUS DIGITAL CAMERANarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z  Wodociągami Pińczowskimi  na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”.

Projekt realizowany będzie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Czytaj więcej